Voorbeeld testament herroepen

Met het voorbeeld hieronder kun je een testament herroepen. Bij de genummerde opties is het de bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. Een testament laten vervallen kan alleen bij notariële akte. Je kunt het niet onderhands of online regelen. Een bezoek aan de notaris is dus nodig. De meeste mensen maken liever een compleet nieuw testament. In deze video op YouTube ontdek je de 7 punten die in elk testament moeten staan en welke opties je daarbij hebt.

Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen tussen notariskantoren. Het tarief voor het herroepen van een testament loopt uiteen van € 175 tot € 743 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. De tarieven bij jou in de buurt vind je op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

Testament (herroeping)

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

de heer/mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd / gehuwd / geregistreerd als partner.

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken over zijn/haar nalatenschap:

Herroeping

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt.

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, met uitzondering van het codicil gemaakt op (datum ondertekening codicil).

Optie 3: Ik herroep de uiterste wilsbeschikking die ik heb gemaakt bij notariële akte verleden op (datum ondertekening) bij notaris (naam notaris).

Belangrijk: de standaard herroeping in je testament ziet niet op je uitvaartwensen. Wil je deze veranderen of heb je deze nog niet vastgelegd? Kijk dan even op deze website waar je online gratis je wensen kunt vastleggen.

Uitsluitingsclausule

Optie: Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en al hetgeen daarvoor in de plaats komt door zaaksvervanging, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding.

Slot

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld testament herroepen

Veelgestelde vragen:

Hoe kan ik een testament herroepen?

Voor het herroepen van een uiterste wilsbeschikking gelden dezelfde vormvoorschriften als voor het maken van die beschikking. Dit staat in artikel 4:111 van het Burgerlijk Wetboek. Voor het herroepen van een testament moet je dus terug naar de notaris. Voor een zelfgemaakt codicil gelden andere regels. Dit kun je herroepen door het te verscheuren en weg te gooien. Dit staat in artikel 4:114 van het Burgerlijk Wetboek: Een uiterste wilsbeschikking die geldig bij een onderhands en niet in bewaring gegeven stuk getroffen is, wordt herroepen wanneer de erflater dit stuk vernietigt.

Wat kost het herroepen van een testament?

Het herroepen van een testament kan vanaf een paarhonderd euro. Het kan niet zonder een bezoek aan een notaris omdat voor een herroeping dezelfde vormvoorschriften gelden als het originele testament.

Hoe kan ik mijn testament vernietigen?

Het originele testament ligt bij de notaris in de kluis. Zelf heb je alleen een papieren kopie. Die kopie noemen we het “afschrift”. Die kopie kun je bij het oud papier doen, maar dan geldt je originele testament nog steeds omdat je alleen de kopie vernietigt. Het is niet mogelijk om het originele testament te vernietigen omdat akten tot in de eeuwigheid worden bewaard. De enige optie is een nieuw testament maken waarbij je het vorige herroept.

akte laten vervallen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven