Voorbeeld samenlevingsverklaring

Een samenlevingsverklaring is volgens de nieuwe Pensioenwet een door beide betrokkenen ondertekend document waarin zij verklaren woonachtig te zijn op hetzelfde adres en voor elkaar te zorgen. Hieronder vind je een voorbeeld voor een samenlevingsverklaring waarmee je elkaar kunt aanmelden voor het partnerpensioen.

Samenlevingsverklaring

De ondergetekenden:

  1. (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
  2. (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

verklaren het volgende:

Wij voeren een gemeenschappelijke huishouding en zijn bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven sinds (datum invullen).

Wij zorgen voor elkaar, onder andere doordat wij de kosten van onze gemeenschappelijke huishouding dragen naar evenredigheid van onze inkomens.

Wij wijzen elkaar over en weer aan als begunstigde voor het partnerpensioen bij overlijden en zijn jegens elkaar verplicht om dit aan onze pensioenfondsen door te geven. Wij zijn er mee bekend dat wij aan alle voorwaarden van het pensioenreglement moeten voldoen voordat wij in aanmerking komen voor het partnerpensioen.

Optie 1: Als wij uit elkaar gaan, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) partnerpensioen.

Optie 2: Omdat er uit onze relatie één of meer kinderen zijn geboren, zullen wij niet verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) partnerpensioen als wij uit elkaar gaan.

Optie 3: Als wij uit elkaar gaan, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) partnerpensioen mits er uit onze relatie geen enkel kind is geboren. Als er uit onze relatie wel één of meer kinderen zijn geboren, dan zijn wij dus niet verplicht om hiervan afstand te doen.

Datum: ……………………………………………………..

Plaats: ……………………………………………………….

Handtekening 1: ……………………………………….

Handtekening 2: ……………………………………….

voorbeeld samenlevingsverklaring

Wat is een samenlevingsverklaring?

Een samenlevingsverklaring is volgens de nieuwe Pensioenwet een door beide betrokkenen ondertekend document waarin zij verklaren woonachtig te zijn op hetzelfde adres en voor elkaar te zorgen.

Waarvoor dient een samenlevingsverklaring?

Onder de nieuwe Pensioenwet heb je geen notarieel samenlevingscontract meer nodig om je partner aan te melden voor het partnerpensioen. Een onderhandse samenlevingsverklaring is ook voldoende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven