Zelfstandig

Met het begrip zelfstandig wordt bedoeld dat iemand een recht of bevoegdheid alleen kan uitoefenen. Een voorbeeld is de situatie dat je een volmacht geeft aan meerdere personen. Daarbij heb je de keuze tussen een gezamenlijke bevoegdheid of een zelfstandige bevoegdheid. Gezamenlijk betekent dat de gevolmachtigden altijd samen moeten handelen. Zelfstandig betekent dat iedere gevolmachtigde alleen mag handelen. Beide opties hebben voordelen en nadelen.

Scroll naar boven