Zekerheidsrecht

Voorbeelden van zekerheidsrechten zijn het hypotheekrecht en het pandrecht. Een zekerheidsrecht geeft de schuldeiser voorrang boven andere schuldeisers bij het verhaal van zijn vordering. Ook kan een schuldeiser met een zekerheidsrecht overgaan tot openbare verkoop. Denk bijvoorbeeld aan een executieveiling door een hypotheekbank.

Scroll naar boven