Wilsverklaring

Met een wilsverklaring wordt meestal bedoeld de eenzijdige verklaring van de wil van een persoon omtrent zijn verzorging, behandeling en het levenseinde. Voorbeelden zijn het behandelverbod, de euthanasieverklaring, de niet-reanimeren verklaring en de levenswensverklaring.

Scroll naar boven