Wilsrecht

Een wilsrecht is een recht dat een partij eenzijdig kan uitoefenen in een rechtsverhouding. Een voorbeeld is de uitoefening van tussen partijen overeengekomen koopoptie. Het erfrecht bevat meerdere wilsrechten die een kind kan uitoefenen bij de wettelijke verdeling. Dit heeft tot gevolg dat het kind in plaats van een geldvordering op de langstlevende goederen uit de nalatenschap krijgt onder voorbehoud van een vruchtgebruik voor de langstlevende. De erflater mag de wilsrechten in zijn testament uitbreiden, beperken of opheffen.

Scroll naar boven