Wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling is een langstlevende regeling die automatisch van toepassing is – als de erflater niet anders heeft bepaald in een testament – als iemand overlijdt met achterlating van een echtgenoot of geregistreerd partner en één of meer afstammelingen. De regeling houdt in dat de langstlevende en de kinderen (of hun plaatsvervullers) samen erfgenaam zijn maar dat de hele erfenis automatisch door de langstlevende wordt verkregen. In ruil daarvoor erven de kinderen een geldvordering op de langstlevende. Deze is in beginsel pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende. Tot aan het moment van opeisbaarheid hoeft de langstlevende geen rente te betalen. Het bijtellen van een rente is wel mogelijk. Dit laatste gebeurt automatisch als de wettelijke rente hoger is dan 6%. Alleen met meerdere, boven die 6%, wordt in dat geval bijgeteld.

Scroll naar boven