Wettelijke rente

De wettelijke rente is een door de regering bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld rentepercentage dat op grond van de wet of een overeenkomst van toepassing kan zijn op een rechtsverhouding. Een voorbeeld uit de wet is de vermeerdering van een erfrechtelijke geldvordering met de wettelijke rente voor zover deze hoger is dan 6%. Deze regel vind je in artikel 4:13 van het Burgerlijk Wetboek. Een voorbeeld uit een overeenkomst kan zijn dat je een geldlening aangaat waarbij je afspreekt dat het rentepercentage gelijk is aan de wettelijke rente. Dit betekent dat het rentepercentage gedurende de looptijd van de lening automatisch wordt aangepast als de regering de wettelijke rente wijzigt.

Scroll naar boven