Vruchtgebruik

Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Tot de jaren ’80 was het gebruikelijk om aan de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik na te laten van de erfdelen van de kinderen. Dit had bijvoorbeeld tot gevolg dat de langstlevende het recht had om in het huis te blijven wonen. Tegenwoordig is een vruchtgebruik minder gebruikelijk en zie je het vooral nog als sprake is van een samengesteld gezin of een familiebedrijf.

Scroll naar boven