Vrijstelling inbreng

Vrijstelling inbreng betekent dat giften van de erflater aan een erfgenaam niet worden verrekend bij overlijden. Sinds 2003 gaat het erfrecht hier standaard van uit. Als je wilt dat giften wel worden verrekend dan moet je dit uitdrukkelijk bepalen bij de gift of in je testament.

Scroll naar boven