Voogdij

Voogdij is het gezag over een minderjarige dat uitgeoefend wordt door iemand anders dan de ouders. Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte. Een voogd kan benoemd zijn door de ouders of door de rechter. Een benoeming door de ouders is uit voorzorg mogelijk voor het geval dat zij komen te overlijden. De benoeming van een voogd door door de rechter is ook mogelijk in het geval dat de ouders uit het gezag worden gezet.

Scroll naar boven