Volmachtgever

Een volmachtgever is iemand die een volmacht verleent aan een gevolmachtigde. Het verlenen van een volmacht houdt in dat je iemand de bevoegdheid geeft om in jouw naam rechtshandelingen te verrichten.

Scroll naar boven