Volmacht

Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Een volmacht kan algemeen of bijzonder zijn. Een voorbeeld van een algemene volmacht is een levenstestament. Een voorbeeld van een bijzondere volmacht is een bankvolmacht. Het verschil is dat een levenstestament bedoeld is voor alle mogelijke rechtshandelingen terwijl een bankvolmacht ziet op een beperkt aantal handelingen, zoals internetbankieren.

Scroll naar boven