Verwerpen

Verwerpen is de officiële handeling waardoor je af ziet van een erfenis. Het heeft tot gevolg dat je geen erfgenaam bent en dat jouw erfdeel naar iemand anders gaat. Verwerping kan pas nadat iemand overleden is en het kan alleen door afleggen van een verklaring bij de rechtbank.

Scroll naar boven