Vereffening

Vereffening van een nalatenschap houdt in dat de goederen van een (beneficiair aanvaarde) nalatenschap te gelde worden gemaakt en dat uit de opbrengst de schulden naar evenredigheid worden voldaan. Het lijkt op een faillissement. Een beneficiair aanvaarde nalatenschap hoeft niet te worden vereffend als er een executeur is die kan aantonen dat de nalatenschap ruimschoots toereikend is om alle schulden te voldoen.

Scroll naar boven