Vereffenaar

De vereffenaar is degene die zorg draagt voor het beheer en de vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap. Hierbij vertegenwoordigt de vereffenaar de erfgenamen. De functie van de vereffenaar is vergelijkbaar met die van de executeur. Het verschil is dat de executeur in beginsel benoemd wordt door de erflater, terwijl de vereffenaar benoemd wordt door de rechter. Als een erfenis beneficiair wordt aanvaard zonder dat de rechter een vereffenaar benoemt, zijn de erfgenamen zelf de vereffenaars.

Scroll naar boven