Verblijvingsbeding

Een verblijvingsbeding is de afspraak in een samenlevingscontract dat bij overlijden van één van beiden het gezamenlijke vermogen wordt toegedeeld aan de langstlevende. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de langstlevende recht heeft op het gezamenlijke koophuis. Voor de uitvoering van een verblijvingsbeding is een notariële akte van levering vereist. Daarom heeft een erfstelling in een testament altijd de voorkeur boven een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract.

Scroll naar boven