Vaststellingsovereenkomst

Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken. In het erfrecht kun je de vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld tegenkomen bij de legitieme portie. Als de erfgenamen en de executeur enerzijds en de legitimaris anderzijds na een lange discussie tot overeenstemming komen over de hoogte van de legitieme portie is het verstandig om dit vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.

Scroll naar boven