Van rechtswege

Van rechtswege betekent dat een juridisch gevolg automatisch intreedt zonder dat hiervoor een handeling noodzakelijk is. Een voorbeeld is de beneficiaire aanvaarding van een erfenis door een minderjarige erfgenaam. Deze vindt “van rechtswege” plaats door het verstrijken van een wettelijke termijn.

Scroll naar boven