Uitsluitingsclausule

Een uitsluitingsclausule is een bepaling in een testament, codicil of schenkingsakte die er voor zorgt dat de geërfde of geschonken goederen niet in de gemeenschap van goederen vallen van een erfgenaam, legataris of begiftigde. Deze clausule is bijvoorbeeld van belang voor ouders met kinderen die gehuwd zijn. Als een kind getrouwd is vóór 2018 zonder huwelijkse voorwaarden, dan is er sprake van een algehele gemeenschap van goederen waar erfenissen en schenkingen standaard in vallen. Zonder een uitsluitingsclausule heeft het schoonkind in dat geval recht op de helft van de erfenis of de schenking.

Scroll naar boven