Tweetrapstestament

Een tweetrapstestament is een speciaal soort langstlevende testament dat normaal gezien tot doel heeft de heffing van erfbelasting uit te stellen. Het houdt in dat de langstlevende tot enige erfgenaam is benoemd onder een ontbindende voorwaarde. De kinderen zijn tot reserve erfgenaam benoemd onder een opschortende voorwaarde. Als de langstlevende overlijdt, erven de kinderen het restant van de nalatenschap. De erfgenaam onder ontbindende voorwaarde wordt ook wel de “bezwaarde” genoemd. De erfgenamen onder opschortende voorwaarde worden ook wel de “verwachters” genoemd.

Scroll naar boven