Tweetrapsmaking

Een tweetrapsmaking is een speciaal soort erfstelling. Het houdt in dat je twee opvolgende erfgenamen benoemt voor dezelfde erfenis. De eerste erfgenaam erft bij je overlijden de nalatenschap onder een ontbindende voorwaarde. Als vervolgens de eerste erfgenaam overlijdt, erft de tweede erfgenaam het restant van de nalatenschap onder een opschortende voorwaarde. De tweede erfgenaam erft dit vermogen dus niet van de eerste erfgenaam maar van de oorspronkelijke erflater die de erfstelling maakte.

Scroll naar boven