samenlevingscontract

Vergoedingsrecht

Een vergoedingsrecht is een vordering die tussen partners kan ontstaan bij verschuiving van vermogen. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat samenwoners een huis kopen waarbij één van beiden meer spaargeld inbrengt dan de ander. Of het geval dat één van beiden een erfenis krijgt en daarmee de gezamenlijke hypotheek aflost. Voor echtparen en geregistreerd partners […]

Vergoedingsrecht Meer lezen »

Verblijvingsbeding

Een verblijvingsbeding is de afspraak in een samenlevingscontract dat bij overlijden van één van beiden het gezamenlijke vermogen wordt toegedeeld aan de langstlevende. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de langstlevende recht heeft op het gezamenlijke koophuis. Voor de uitvoering van een verblijvingsbeding is een notariële akte van levering vereist. Daarom heeft een erfstelling in

Verblijvingsbeding Meer lezen »

Vaststellingsovereenkomst

Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken. In het erfrecht kun je de vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld tegenkomen bij de legitieme portie.

Vaststellingsovereenkomst Meer lezen »

Van rechtswege

Van rechtswege betekent dat een juridisch gevolg automatisch intreedt zonder dat hiervoor een handeling noodzakelijk is. Een voorbeeld is de beneficiaire aanvaarding van een erfenis door een minderjarige erfgenaam. Deze vindt “van rechtswege” plaats door het verstrijken van een wettelijke termijn.

Van rechtswege Meer lezen »

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een notariële akte waarin samenwoners een wederzijdse zorgplicht overeenkomen. Alle overige afspraken zijn optioneel. Bijvoorbeeld afspraken over vergoedingsrechten. Er is geen speciaal wetboek voor samenwoners. Zonder samenlevingscontract wordt de rechtsverhouding tussen samenwoners beheerst door het algemene vermogensrecht en verbintenissenrecht. Een belangrijk gevolg van een samenlevingscontract is de officiële erkenning van je relatie.

Samenlevingscontract Meer lezen »

Rechtskeuze

Een rechtskeuze betekent dat je zelf kiest welk recht (van welk land) van toepassing is op een bepaalde rechtsverhouding. Denk bijvoorbeeld aan een Nederlander die in Frankrijk woont en een testament wil maken. Zonder een rechtskeuze is het Franse erfrecht van toepassing. In afwijking daarvan mag een Nederlander die in Frankrijk woont in een testament

Rechtskeuze Meer lezen »

Pensioenverevening

Pensioenverevening houdt in dat het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen bij helfte wordt verdeeld als je uit elkaar gaat. Het is een optionele regeling waarvan je afstand kunt doen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Voor samenwoners is het andersom. Zij hebben geen recht op pensioenverevening tenzij ze er juist wel voor kiezen

Pensioenverevening Meer lezen »

Partnerpensioen

Partnerpensioen betekent dat pensioenrechten bij overlijden overgaan op de aangewezen samenwonende partner. Als sprake is van een huwelijk of geregistreerd partner, krijgt de langstlevende automatisch nabestaandenpensioen. Bij samenwoners gaat dit niet automatisch en is een aanwijzing nodig. Daarom heeft het een andere naam, partnerpensioen, maar het gaat feitelijk gewoon om dezelfde uitkering. Veel mensen weten

Partnerpensioen Meer lezen »

Partneralimentatie

Partneralimentatie is het recht op een uitkering voor levensonderhoud na de ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. De hoogte en de duur van de partneralimentatie hangt af van de draagkracht en behoefte van partijen, hoe lang het huwelijk of partnerschap heeft geduurd en of er kinderen zijn. Samenwoners hebben geen wettelijk recht op partneralimentatie

Partneralimentatie Meer lezen »

Partner

Het begrip partner verschilt per wet. Fiscaal partner betekent dat je samen aangifte doet voor de inkomstenbelasting. Je bent bijvoorbeeld fiscaal partner als je samenwoont in een gezamenlijke koopwoning. Ook als je geen samenlevingscontract hebt. Geregistreerd partner ben je pas als je naar de gemeente bent geweest om je burgerlijke staat te veranderen. Veel mensen

Partner Meer lezen »

Scroll naar boven