Successiewet

In de Successiewet zijn de erfbelasting en schenkbelasting geregeld. In 2010 is de Successiewet herzien en is het begrip successierecht vervangen door het begrip erfbelasting. De Successiewet bevat niet het erfrecht. Dat vind je in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. De volledige citeertitel is de Successiewet 1956. Als je ergens dit jaartal ziet staan, wordt dus niet een oude versie bedoeld. Het is de huidige, op dit moment geldende, wet die nog steeds het jaartal 1956 draagt in de naam.

Scroll naar boven