Substitutie

Substitutie van een volmacht betekent dat de gevolmachtigde de volmacht overdraagt aan een vervanger. Je kunt dit begrip tegenkomen in een levenstestament. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat de volmachtgever niet meer wilsbekwaam is en de gevolmachtigde door omstandigheden niet meer in staat gaat zijn om de volmacht uit te oefenen. In die situatie is het wenselijk dat de gevolmachtigde de volledige volmacht kan overdragen aan iemand anders.

Scroll naar boven