Selbsteintritt

Selbsteintritt is een begrip dat je kunt tegenkomen in een volmacht, bijvoorbeeld in een levenstestament. Het gaat over de vraag of je “twee petten” op mag hebben als gevolmachtigde. De wet zegt er het volgende over: Tenzij anders is bepaald, kan een gevolmachtigde slechts dan als wederpartij van de volmachtgever optreden, wanneer de inhoud van de te verrichten rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat, dat strijd tussen beider belangen uitgesloten is. Een voorbeeld is een levenstestament van een moeder aan haar dochter waarin staat dat de dochter namens de moeder een schenking mag doen aan zichzelf. De dochter handelt in dat geval zowel namens zichzelf als haar moeder. Dat mag alleen wanneer de volmacht dit toestaat.

Scroll naar boven