Schuldsanering

Schuldsanering is een regeling die de rechter kan uitspreken op verzoek van een natuurlijke persoon indien redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Tijdens de schuldsanering probeert de bewindvoerder een zo groot mogelijk deel van de schulden te voldoen uit het vermogen en het inkomen van de schuldenaar. De niet-bovenmatige inboedel en het inkomen tot de beslagvrije voet blijft buiten de schuldsanering. Per 1 juli 2023 is de periode van de schuldsanering gehalveerd van 3 jaar naar 18 maanden. Je kunt dus al na 1,5 jaar een “schone lei” verklaring krijgen, wat betekent dat het restant van de schulden niet meer afdwingbaar is.

Scroll naar boven