Schenking

Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt. De woorden schenking en gift worden vaak door elkaar gebruikt maar betekenen niet hetzelfde. Als gift wordt aangemerkt iedere handeling die er toe strekt dat degene die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. Het begrip gift is ruimer dan het begrip schenking. Stel je verkoopt je huis voor een gunstige prijs aan één van de kinderen. Dat is geen schenkingsovereenkomst maar een koopovereenkomst omdat er sprake is van een tegenprestatie. Het is dus geen schenking, maar het is wel een gift. Want de gunstige koopovereenkomst is een handeling die het kind verrijkt.

Scroll naar boven