Samengestelde rente

Samengestelde rente wordt ook wel rente op rente genoemd. Het betekent dat de rente niet alleen berekend wordt over de hoofdsom maar ook over de reeds opgebouwde, maar nog niet uitbetaalde rente. Het tegenovergestelde is een enkelvoudige rente, waarbij de rente alleen over de hoofdsom wordt berekend. Stel een kind erft een vordering op zijn langstlevende ouder van € 10.000 met een rente van 6%. Bij een enkelvoudige rente is de vordering na één jaar € 10.600 en na twee jaar € 11.200. Bij een samengestelde rente is de vordering na één jaar € 10.600 en na twee jaar € 11.236. Het wettelijke erfrecht gaat standaard uit van een enkelvoudige rente. Een samengestelde rente berust daarom altijd op een testament van de erflater of een renteovereenkomst tussen de erfgenamen.

Scroll naar boven