Rekening en verantwoording

Rekening en verantwoording houdt in dat een vertegenwoordiger inzage en uitleg geeft aan de rechthebbende of een toezichthouder. Zo moet een executeur aan het einde van zijn beheer rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Een bewindvoerder legt periodiek rekening en verantwoording af aan de rechthebbende (bij testamentair bewind) of de kantonrechter (bij beschermingsbewind). Het is gebruikelijk dat de rekening en verantwoording bestaat uit een overzicht van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden met waar nodig een toelichting.

Scroll naar boven