Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische entiteit die vermogensrechtelijke rechten en plichten kan hebben. Voorbeelden van rechtspersonen zijn de stichting, de vereniging, de B.V. en de N.V. Een rechtspersoon kan bijvoorbeeld een hypotheek afsluiten en een onroerende zaak kopen. Of eigenaar zijn van een onderneming en werknemers in dienst nemen. Een rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door één of meer bestuurders. Denk bijvoorbeeld aan een voorzitter, penningmeester en secretaris bij een stichting of vereniging. Of aan een directeur bij een B.V. of N.V. Een vereniging heeft leden. Een B.V. of N.V. heeft aandeelhouders. Een stichting heeft geen van beiden. Behalve privaatrechtelijke rechtspersonen zoals de B.V. en de stichting, zijn er ook publiekrechtelijke rechtspersonen zoals de gemeente en de provincie.

Scroll naar boven