Rechtshandeling

Een rechtshandeling is een handeling die verricht wordt met het doel om een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen. Er moet bij het verrichten van de handeling sprake zijn van een op het rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft openbaard. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een mondelinge opdracht aan de garage om je auto te repareren. Of het zetten van een handtekening onder een koopcontract. Er zijn ook feitelijke handelingen met een rechtsgevolg die geen rechtshandeling. Een voorbeeld is dat je per ongeluk een deuk in de auto van de buurman veroorzaakt. Deze actie heeft een rechtsgevolg (aansprakelijkheid) maar er was geen op dit rechtsgevolg gerichte wil die zich openbaarde door een verklaring. Het is dus geen rechtshandeling.

Scroll naar boven