Plaatsvervulling

Plaatsvervulling is een term die gebruikt wordt in het erfrecht. Het betekent dat het erfdeel van een erfgenaam die vóór de erflater overlijdt of verwerpt of onwaardig is naar de afstammelingen van die erfgenaam gaat. Zonder testament is plaatsvervulling automatisch van toepassing. Als er wel een testament is, dan kan daarin iets anders staan dan plaatsvervulling. Bijvoorbeeld dat het erfdeel van iemand die verwerpt niet naar zijn kinderen gaat maar naar de andere erfgenamen. Dit laatste heet “aanwas”.

Scroll naar boven