Pensioenverevening

Pensioenverevening houdt in dat het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen bij helfte wordt verdeeld als je uit elkaar gaat. Het is een optionele regeling waarvan je afstand kunt doen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Voor samenwoners is het andersom. Zij hebben geen recht op pensioenverevening tenzij ze er juist wel voor kiezen in een samenlevingscontract.

Scroll naar boven