Pensioenimputatie

Pensioenimputatie betekent dat de langstlevende vrijstelling in de erfbelasting wordt verlaagd met de waarde van het nabestaandenpensioen of partnerpensioen dat de langstlevende ontvangt door het overlijden. De waarde wordt berekend volgens een methode die opgenomen is in de Successiewet. Kijk voor meer uitleg hierover op infotaris.nl of mijn YouTube kanaal.

Scroll naar boven