Partnerpensioen

Partnerpensioen betekent dat pensioenrechten bij overlijden overgaan op de aangewezen samenwonende partner. Als sprake is van een huwelijk of geregistreerd partner, krijgt de langstlevende automatisch nabestaandenpensioen. Bij samenwoners gaat dit niet automatisch en is een aanwijzing nodig. Daarom heeft het een andere naam, partnerpensioen, maar het gaat feitelijk gewoon om dezelfde uitkering. Veel mensen weten niet dat partnerpensioen normaal gezien direct ingaat na het overlijden, ook als diegene nog geen pensioen ontving. Bijzonder partnerpensioen betekent dat ex-samenwoners nog steeds recht kunnen hebben op elkaars pensioen bij overlijden. Het is belangrijk om hierover afspraken te maken in je samenlevingscontract.

Scroll naar boven