Partner

Het begrip partner verschilt per wet. Fiscaal partner betekent dat je samen aangifte doet voor de inkomstenbelasting. Je bent bijvoorbeeld fiscaal partner als je samenwoont in een gezamenlijke koopwoning. Ook als je geen samenlevingscontract hebt. Geregistreerd partner ben je pas als je naar de gemeente bent geweest om je burgerlijke staat te veranderen. Veel mensen halen deze begrippen door elkaar. Zo komt het vaak voor dat iemand denkt geregistreerd partner te zijn door de inschrijving op hetzelfde adres en het ondertekenen van een samenlevingscontract. Verder zijn er nog de begrippen toeslagpartner en pensioenpartner. Om het extra ingewikkeld te maken, verschilt het fiscale begrip partner ook nog per belastingwet. Zo is het samenwonen in een gezamenlijk koophuis voldoende voor de inkomstenbelasting maar niet voor de Successiewet. Pas na 5 jaar samenwonen zonder contract heb je recht op een partnervrijstelling voor de erfbelasting.

Scroll naar boven