Overeenkomst

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij één of meer partijen jegens één of meer andere partijen een verbintenis aangaan. Een voorbeeld is de koopovereenkomst voor een huis. Dit is een overeenkomst waarbij de verkoper zich verplicht om het huis te leveren aan de koper en de koper zich verplicht om de koopprijs te betalen aan de verkoper.

Scroll naar boven