Opeisbaarheid

Met opeisbaarheid worden de momenten bedoeld waarop de schuldenaar verplicht is om een geldvordering te voldoen aan de schuldeiser. Een geldvordering van een kind op de langstlevende echtgenoot is op grond van de wet opeisbaar als hij of zij overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering belandt. In een testament kunnen extra gronden voor opeisbaarheid staan. Bijvoorbeeld het hertrouwen van de langstlevende in gemeenschap van goederen of de opname van de langstlevende in een verpleeghuis.

Scroll naar boven