Onverdeeldheid

Onder het begrip onverdeeldheid vallen bijvoorbeeld een ontbonden gemeenschap van goederen of een opengevallen nalatenschap. Op vermogens met meerdere eigenaren (deelgenoten) zijn speciale regels van toepassing uit het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarbij kun je denken aan verzegeling, ontzegeling, boedelbeschrijving, handelingen van beheer en beschikking en natuurlijk de verdeling.

Scroll naar boven