Ondervolmacht

Met het begrip ondervolmacht wordt meestal bedoeld dat iemand een algemene volmacht heeft verleend aan iemand anders en dat diegene een bijzondere volmacht verleent aan een derde persoon om een deel van de volmacht uit te oefenen. Een voorbeeld is dat iemand een algemene volmacht verleent aan zijn kind en dat het kind een ondervolmacht tot levering verleent aan een notariskantoor omdat het kind zelf niet aanwezig kan zijn bij de overdracht. Een ander voorbeeld is dat iemand een algemene volmacht verleent aan twee kinderen. Eén van die twee kinderen kan in dat geval een ondervolmacht geven aan de ander, waarmee dat kind de bankzaken zelfstandig kan regelen. Een ondervolmacht wordt meestal gemaakt door een officiële instantie. In de voorbeelden hierboven zijn dat respectievelijk de notaris en de bank.

Scroll naar boven