Notaris

Een notaris is een door de Koning benoemde ambtsbekleder. Het ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te verlijden. Met de authentieke akte wordt de officiële notariële akte bedoeld die bijvoorbeeld nodig is om een hypotheek te vestigen of een testament te maken. Daarvoor moet je verplicht langs een notaris. Je kunt ook vrijwillig gebruik maken van de notaris. Denk bijvoorbeeld aan een geldlening die je bij de notaris laat vastleggen. Dat mag in een onderhandse akte maar kan ook in een authentieke notariële akte.

Scroll naar boven