Notariële akte

Een notariële akte is een door een notaris gemaakte authentieke akte. Een voorbeeld is een testament. De tekst van het testament wordt op speciaal papier afgedrukt. De notaris leest het begin en einde van de akte voor en vat het tussenstuk samen voor de testateur. Daarna wordt het testament getekend door de testateur en de notaris. Vervolgens bewaart de notaris het originele testament in de kluis van het kantoor. Er zijn twee soorten notariële akten: partij-akten en proces-verbaal akten. Partij-akten bevatten waarnemingen van de notaris, verklaringen van partijen en eventueel bevestigingen daarvan door getuigen. Een voorbeeld is een akte van levering. Proces-verbaal-akten bevatten slechts waarnemingen van de notaris en eventueel bevestigingen daarvan door getuigen. Een voorbeeld is een verklaring van erfrecht. Partij-akten komen tot stand door ondertekening van de akte door de partijen, de notaris en de eventuele getuigen. Proces-verbaal-akten komen tot stand door ondertekening van de akte door de notaris en de eventuele getuigen.

Scroll naar boven