Nalatenschap

Een nalatenschap is het totaal aan bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen dat iemand nalaat na zijn overlijden. Met de woorden erfenis en nalatenschap wordt hetzelfde bedoeld. Het erfrecht (Boek 4 Burgerlijk Wetboek) gebruikt alleen het woord nalatenschap. De term erfenis wordt niet in deze wet gebruikt.

Scroll naar boven