Nabestaanden

De term nabestaande is geen erfrechtelijk begrip. Het wordt onder andere gebruikt in de Wet op de lijkbezorging om de achterblijvende familieleden aan te duiden, zonder duidelijk te definiëren wie daar onder vallen. Ook vind je het begrip nabestaande in wetgeving omtrent sociale zekerheid, omdat bepaalde afhankelijke nabestaanden recht kunnen hebben op een speciale uitkering. Verder wordt het begrip nabestaande gebruikt in het strafrecht en aansprakelijkheidsrecht, bijvoorbeeld in het kader van het spreekrecht of een schadevergoeding bij een geweldsmisdrijf.

Scroll naar boven