Mentorschap

Mentorschap is een maatregel die de kantonrechter kan opleggen aan meerderjarigen die zelf niet in staat zijn om hun belangen op persoonlijk gebied behoorlijk te behartigen. Hierbij gaat het om de belangen van niet-vermogensrechtelijke aard, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De betrokkene wordt bij deze onderwerpen vertegenwoordigd door de mentor.

Scroll naar boven