Meerderjarig

Meerderjarig betekent dat iemand 18 jaar of ouder is. Tot dat moment is iemand minderjarig en alleen met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. De toestemming wordt aan de minderjarige verondersteld te zijn verleend, indien het een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.

Scroll naar boven