Legitieme portie

De legitieme portie van een legitimaris is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken. Met “in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen” wordt bedoeld dat je de legitieme portie in beginsel niet kunt verlagen door je vermogen weg te geven of een ander soort testament te maken. Met een “gedeelte van de waarde van het vermogen” wordt bedoeld dat een onterfd kind geen recht heeft op de goederen zelf maar alleen een bedrag in geld krijgt uitgekeerd.

Scroll naar boven