Legataris

Met het begrip legataris wordt de persoon bedoeld aan wie een legaat is toegekend. Het dient niet te worden verward met het begrip legitimaris. Een legitimaris is een afstammeling van de erflater, bijvoorbeeld een onterfd kind, die recht heeft op de legitieme portie.

Scroll naar boven