Legaat

Een legaat is een beschikking in een uiterste wil waarin aan iemand een vorderingsrecht wordt toegekend. Een voorbeeld is een legaat van een geldbedrag. De legataris erft een vorderingsrecht – het recht op betaling van een geldbedrag – jegens de erfgenamen. Een ander voorbeeld is een legaat van een horloge. De legataris erft in dat geval een vordering tot afgifte (levering) van het horloge. Het eerste verschil met een erfstelling is dat een legaat niet ziet op de hele erfenis of een aandeel daarin maar op een specifiek goed. Het tweede verschil is dat een legaat niet automatisch werkt. Bij de aanvaarding van een erfstelling gaan de rechten en plichten van de erflater van rechtswege (automatisch) over op de erfgenaam, zonder een leveringshandeling. Bij een legaat is na de aanvaarding nog wel een handeling nodig. Als de legataris bijvoorbeeld een legaat van een horloge aanvaardt, ontstaat op dat moment een vorderingsrecht. Vervolgens moet de levering van het horloge nog plaatsvinden voordat de legataris eigenaar is. Het derde verschil is dat een erfstelling beneficiair aanvaard kan worden. Bij een legaat bestaat deze mogelijkheid niet.

Scroll naar boven